– Những kinh nghiệm chữa bệnh thoat vi dia dem là nguồn kiến thức quý giá đối với bệnh nhân mắc thoat vi dia dem không chỉ vậy những bệnh nhân bị thoat vi dia dem này sẽ tự tạo cho mình những cơ hội điều trị nhờ vào những kiến thức đó, những cây thuốc quý còn nằm rất nhều trong nhân dân, nhất là ở miền núi và đồng bào các dân tộc ít người. Những kinh nghiệm này xưa nay được truyền lại theo tính chất gia truyền (cha truyền con nối), cần có cách làm thích hợp và có chính sách rõ ràng mới thực hiện được việc thừa kế này.

chữa thoát vị đĩa đệm

chữa thoát vị đĩa đệm

  – Những vị lương y có tài, nhiều uy tín và kinh nghiệm chữa bệnh cho nhân dân hiện nay phần nhiều tuổi đã cao, cần gấp rút tổ chức thừa kế bằng cách động viên viết tâm đắc, truyền thụ, phổ biến kinh nghiệm về chữa thoat vi dia dem..v.v

   – Cần đào tạo một số người biết tiếng Hán Nôm để sưu tầm, biên dịch các tài liệu lưu truyền lại, tìm hiểu những trước tác của các danh thời trước góp phần vào việc biên soạn tài liệu lịch sử nền y học cổ truyền dân tộc.

Trong thời gian qua những thành tích đạt được mới chỉ là những bước đầu trong việc xây dựng nền y tế việt nam, còn khá nhiều tồn tại về các mặt tư tưởng, tổ chức, chính sách nghiên cứu y học và công tác phục hồi sức khỏe đặc biệt là bệnh thoat vi dia dem  của nhân dân, cán bộ và chiến sĩ ta đang đòi hỏi rất lớn, trong lúc nền kinh tế của ta đang khởi sắc và nền y tế của ta đang đi lên trong đó có việc điều trị thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ

Và hòa nhập hơn 30 năm sau chiến tranh nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước.

➤ Xem thêm: Cách chữa bệnh suy thận giúp bạn không mất quá nhiều tiền.

➤ Tìm hiểu: Bệnh thận yếu có nguy hiểm hay không?

➤ Click chuột: Triệu chứng của bệnh thận ứ nước ở người cao tuổi/