Cột sống là khung đỡ của tất cả thân. Theo năm tháng, do ảnh hưởng từ