triệu chứng cốt yếu của bệnh thoái hóa cột sống cổ là đau mỏi vùng cổ,