Thoát vị đĩa đốt sống cột sống là một bệnh khá phổ biến, có thể gây