Tôi bị thoái hóa vùng cột sống cổ đã nhiều năm. Trước đây tôi không thấy