đái tháo đường, còn gọi là Bệnh đái tháo đường hay Bệnh dư đường, là một